Het verschil tussen Omgevingshuis Loket Online en Omgevingsloket

Introductie

OLO.nl, het Omgevingshuis Loket Online, biedt particulieren en bedrijven een full-service oplossing voor het indienen van aanvragen, meldingen, of informatieplichten, in overeenstemming met wet- en regelgeving van de Omgevingswet. Het is een alternatief voor het zelfstandig gebruik van het Omgevingsloket. De oprichting van OLO is een reactie op het tekortschieten van het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet ) in het mogelijk maken van zelfstandige indieningen, met name met de complexiteit van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan.

Expertise OLO

Met meer dan 350 zelfstandige professionals, allemaal werkzaam bij overheidsinstanties (gemeenten, waterschap of omgevingsdienst), streeft OLO ernaar het proces te certificeren. Dit garandeert altijd een correcte en ontvankelijke aanvraag, melding of informatieverzoek bij het bevoegd gezag. Leden van OLO, die naast hun reguliere werk als zzp’ers fungeren, krijgen door lid te zijn van Omgevingshuis waardevolle ervaringen mee door het denken vanuit de initiatiefnemer.

Efficiënte dienstverlening en kostenbesparingen voor gemeenten

Gemeenten kunnen OLO (gedeeltelijk) financieren, wat resulteert in een gestroomlijnde begeleiding van inwoners volgens de Omgevingswet. Dit voorkomt het stellen van complexe vragen aan inwoners, zoals bij het nieuwe Omgevingsloket. OLO benadrukt dat directe conformiteit aan wet- en regelgeving niet alleen efficiëntie oplevert, maar zich aan de achterkant vertaalt naar kostenbesparingen voor de overheid.

OLO.nl erkent en begrijpt volledig de positie van het ministerie en het gratis aanbieden van het nieuwe Omgevingsloket. Hoewel OLO.nl een commerciële partij is, staat het open voor deze dynamiek en toont het begrip voor de bredere context van het beschikbaar stellen van de tool.

Meer vragen over OLO? Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@olo.nl

Contact Meer over OLO