Bezwaar aantekenen

Ben je het niet eens met een besluit van de overheid, dan kunnen we je helpen hier tegen in bezwaar, beroep of hoger beroep te gaan. Een zienswijze in te dienen of ander verzoek in te dienen of te bemiddelen tussen partijen.

Vraag offerte aan Contact
Producten

+426

Bezwaren aangetekend

179

Aantal verleende vergunningen
Bezwaar aantekenen tegen overheidsbesluiten

Situaties van bezwaar aantekenen

Het indienen van een bezwaar tegen overheidsbesluiten kan een complex proces zijn. Wil je een overheidsbesluit aanvechten dat invloed heeft op jouw persoonlijke situatie of omgeving? OLO biedt ondersteuning in de volgende situaties:

Beslissing op Eigen Aanvraag: Als jouw vergunningsaanvraag is afgewezen, helpt OLO jou bij het formuleren van een bezwaar om jouw zaak te bepleiten.

Beslissing op Aanvraag van Anderen: Heeft een beslissing op de aanvraag van anderen nadelige gevolgen voor jou? OLO begeleidt jou bij het effectief indienen van jouw bezwaar.

Nadelige Gevolgen Ervaren: Bij besluiten met consequenties, zoals een handhavingsverzoek, ondersteunt OLO jou bij het opstellen van een bezwaar.

Bezwaar aantekenen tegen overheidsbesluiten

OLO neemt het bezwaar aantekenen uit handen

Inhoud van het Bezwaarschrift:
Een doeltreffend bezwaar begint met een goed geformuleerde brief. OLO staat jou bij in het opstellen van een bezwaarschrift met essentiële informatie, zoals jouw naam, adres, de datum, een verklaring van het besluit, de reden van bezwaar en jouw handtekening.

Indienen binnen 6 Weken:
OLO begeleidt jou bij het indienen van jouw bezwaar bij de juiste overheidsinstantie, en dit dient te gebeuren binnen zes weken na de beslissingsdatum. Na indiening neemt de overheid jouw bezwaar in behandeling.

Uitzonderingen en Alternatieven:
Bij besluiten over algemene regels of wanneer bezwaar niet mogelijk is, informeert OLO jou over alternatieven, zoals administratief beroep, om jouw belangen te behartigen.

Oneens met een besluit? Schakel OLO in

Het volledige proces van bezwaar aantekenen uit handen
Experts beoordelen de beslissing van de overheid
OLO stelt een krachtig bezwaarschrift op

OLO maakt bezwaar aantekenen gemakkelijk

Reken met vertrouwen op professionele ondersteuning bij het maken van bezwaar tegen overheidsbesluiten.

Vraag offerte aan Contact